REady for BUSines traka 700

Leaflet download

Welcome to the first REBUS Leaflet!

Projekti REBUS synon zhvillimin, testimin, validimin dhe integrimin e moduleve holistike dhe moduleve të hapura, të nxitura nga nevojat për të promovuar kompetencat sipërmarrëse të të diplomuarve të degëve të TIK, të Inxhinierisë dhe të degëve të tjera teknike nga Ballkani Perëndimor dhe Rusia në ndërthurrjen e mësimit dhe arsimimit akademik me kontekstin e praktikës së biznesit.

Please download and enjoy our first Leaflet. 
REBUS Team.