REady for BUSines traka 700

Leaflet download

Welcome to the first REBUS Leaflet!

Projekat REBUS ima za cilj razvoj, testiranje, validaciju i uključivanje holističkih i potrebama orjentisanih otvorenih modula učenja u promovisanju preduzetničkih kompetencija svršenih studenata ICT-a, inženjerskih nauka i ostalih studija tehnike iz zemalja Zapadnog Balkana i Rusije u interfejsu sa akademskim obrazovanjem i praksom u konkretnim poslovnim okruženjima.

Please download and enjoy our first Leaflet. 
REBUS Team.